simonkozhin 639285856 e-mail: info@kozhinart.com
Gallery - Klykovo village
Simon Kozhin. View of the monastery in the village Klykovo.
View of the monastery in the village Klykovo.
View of the monastery in the village Klykovo. 2010. Canvas on cardboard, oil. 20 x 30 cm. Author's collection.