simonkozhin 639285856 e-mail: info@kozhinart.com
Gallery - Klykovo village
Simon Kozhin. April. The Serena river .
April. The Serena river .
April. The Serena river . 2010. Canvas on cardboard, oil. 25 x 35 cm. Author's collection.