simonkozhin 639285856 e-mail: info@kozhinart.com
Kolomenskoye
Simon Kozhin. Vase with flowers in Kolomenskoye.
Poster
Vase with flowers in Kolomenskoye. 2023. Oil on canvas.
Simon Kozhin. A bicycle near a flower bed
Poster
A bicycle near a flower bed. 2023. Cardboard, oil.
Simon Kozhin. Cherry and apple trees at sunset
Poster
Cherry and apple trees at sunset. 2023. Oil on canvas on cardboard.
Simon Kozhin. Willow in Kolomenskoye
Poster
Willow in Kolomenskoye. 2023. Oil on canvas on cardboard
Simon Kozhin. May evening at the apple tree
Poster
May evening at the apple tree. 2023. Oil on canvas on cardboard
Simon Kozhin. The last rays. Apple trees in bloom
Poster
The last rays. Apple trees in bloom. 2023. Oil on canvas on cardboard.
Simon Kozhin. Last snow
Poster
Last snow. 2023. Oil on canvas
Simon Kozhin. Lilacs in the park at sunset
Poster
Lilacs in the park at sunset. 2023. Oil on canvas on cardboard
Simon Kozhin. Plum blossom at sunset
Poster
Plum blossom at sunset. 2023. Oil on canvas on cardboard.
Simon Kozhin. Snow is melting.Bratsky ostrog Tower
Poster
Snow is melting.Bratsky ostrog Tower. 2023. Oil on canvas