simonkozhin 639285856 e-mail: info@kozhinart.com
Gallery - Kolomenskoye
Simon Kozhin. Sumsky ostrog tower (Mokhovaya) XVII century. Kolomenskoye. 2014 Oil on canvas on cardboard, oil. 25 x 35 cm.
Sumsky ostrog tower (Mokhovaya) XVII century. Kolomenskoye. 2014 Oil on canvas on cardboard, oil. 25 x 35 cm.
Sumsky ostrog tower (Mokhovaya) XVII century. Kolomenskoye. 2014 Oil on canvas on cardboard, oil. 25 x 35 cm.