simonkozhin 639285856 e-mail: info@kozhinart.com
New items
Simon Kozhin. Evening. Marmaris. Turkey. 2014 Oil on canvas on board. 10 x 15 cm.
Poster
Evening. Marmaris. Turkey. 2014 Oil on canvas on board. 10 x 15 cm.
Simon Kozhin. Icmeler Bay. Turkey. 2014 Oil on canvas and painting on canvas. 18 x 24 cm.
Poster
Icmeler Bay. Turkey. 2014 Oil on canvas and painting on canvas. 18 x 24 cm.
Simon Kozhin. Old Bar. Clock Tower. Montenegro. 2014 Oil on canvas and painting on canvas. 30 x 30 cm.
Poster
Old Bar. Clock Tower. Montenegro. 2014 Oil on canvas and painting on canvas
Simon Kozhin. April. Worship cross in Kolomenskoye. 2014 Oil on canvas on cardboard, oil. 30 x 40 cm.
Poster
April. Worship cross in Kolomenskoye. 2014 Oil on canvas on cardboard, oil.
Simon Kozhin. Evening in Sutomore. Montenegro. 2014 Oil on canvas and painting on canvas. 30 x 20 cm.
Poster
Evening in Sutomore. Montenegro. 2014 Oil on canvas and painting on canvas.
Simon Kozhin. Sumsky ostrog tower (Mokhovaya) XVII century. Kolomenskoye. 2014 Oil on canvas on cardboard, oil. 25 x 35 cm.
Poster
Sumsky ostrog tower (Mokhovaya) XVII century. Kolomenskoye. 2014 Oil on can
Simon Kozhin. Evening. Cherry blossoms. Kolomenskoye. 2014 Oil on canvas on cardboard, oil. 30 x 35 cm.
Poster
Evening. Cherry blossoms. Kolomenskoye. 2014 Oil on canvas on cardboard, oi
Simon Kozhin. The Cherry blossoms. Kolomenskoye. 2014. Oil on canvas on cardboard, oil. 25 x 35 cm.
Poster
The Cherry blossoms. Kolomenskoye. 2014. Oil on canvas on cardboard, oil. 2
Simon Kozhin. May. Warm evening. Apple trees in bloom. 2014 Oil on canvas on cardboard, oil. 20 x 30 cm.
Poster
May. Warm evening. Apple trees in bloom. 2014 Oil on canvas on cardboard, o
Simon Kozhin. Cherry blossoms branch. 2014 Oil on canvas on cardboard, oil. 20 x 30 cm.
Poster
Cherry blossoms branch. 2014 Oil on canvas on cardboard, oil. 20 x 30 cm.
Simon Kozhin. Our Lady of Kazan Orthodox Cathedral in Kolomenskoye 2014 Oil on cardboard, oil. 25 x 30 cm.
Poster
Our Lady of Kazan Orthodox Cathedral in Kolomenskoye 2014 Oil on cardboard,
Simon Kozhin. Apple Trees in Blossom. Kolomenskoye. 2014 Oil on canvas on cardboard, oil. 30 x 40 cm.
Poster
Apple Trees in Blossom. Kolomenskoye. 2014 Oil on canvas on cardboard, oil.
Simon Kozhin. Apple tree in bloom. Kolomenskoye. 2014 Oil on canvas on cardboard, oil. 30 x 35 cm.
Poster
Apple tree in bloom. Kolomenskoye. 2014 Oil on canvas on cardboard, oil. 30
Simon Kozhin. Derelict mountain village in Sutomore. Montenegro. 2014. Oil on canvas. 20 x 30 cm.
Poster
Derelict mountain village in Sutomore. Montenegro. 2014. Oil on canvas. 20
Simon Kozhin. Canyon in Sutomore. Montenegro. 2014. Oil on canvas. 25 x 30 cm.
Poster
Canyon in Sutomore. Montenegro. 2014. Oil on canvas. 25 x 30 cm.
Simon Kozhin. The sky clouds over. Sutomore. Montenegro. 2014. Oil on canvas. 25 x 35 cm.
Poster
The sky clouds over. Sutomore. Montenegro. 2014. Oil on canvas. 25 x 35 cm.
Simon Kozhin. Evening in Marmaris. Turkey. 2014 Oil on canvas. 70 x 110 cm.
Poster
Evening in Marmaris. Turkey. 2014 Oil on canvas. 70 x 110 cm.
Simon Kozhin. View of the Diagoras hill. Rhodes. 2014. Oil on canvas on cardboard. 25 x 35 cm.
Poster
View of the Diagoras hill. Rhodes. 2014. Oil on canvas on cardboard. 25 x 3
Simon Kozhin. Mandraki harbor. Rhodes. Greece. 2014. Oil on canvas on cardboard. 20 x 40 cm.
Poster
Mandraki harbor. Rhodes. Greece. 2014. Oil on canvas on cardboard. 20 x 40
Simon Kozhin. The evening sun. The port of Marmaris. Turkey. 2014. Oil on canvas on cardboard. 30 x 30 cm.
Poster
The evening sun. The port of Marmaris. Turkey. 2014. Oil on canvas on cardb
Simon Kozhin. Sveti Stefan in the morning. Montenegro. 2014. Oil on canvas. 25 x 35 cm.
Poster
Sveti Stefan in the morning. Montenegro. 2014. Oil on canvas. 25 x 35 cm.
Simon Kozhin. The evening sun. Sailboats Marmaris. Turkey. 2014. Oil on canvas on cardboard. 20 x 30 cm.
Poster
The evening sun. Sailboats Marmaris. Turkey. 2014. Oil on canvas on cardboa
Simon Kozhin. Yacht in the port of Mandraki. Rhodes. Greece. 2014. Oil on canvas on cardboard. 25 x 35 cm.
Poster
Yacht in the port of Mandraki. Rhodes. Greece. 2014. Oil on canvas on cardb
Simon Kozhin. Sunset. Kremasti. Rhodes. Greece. 2014. Oil on canvas, cardboard. 10 x 15 cm.
Poster
Sunset. Kremasti. Rhodes. Greece. 2014. Oil on canvas, cardboard. 10 x 15 c
Simon Kozhin. Dawn. Turkey. 2014. Oil on canvas, cardboard. 13 x 18 cm.
Poster
Dawn. Turkey. 2014. Oil on canvas, cardboard. 13 x 18 cm.
Simon Kozhin. Kremasti. Rhodes. 2014. Canvas on cardboard, oil. 25 x 35 cm.
Poster
Kremasti. Rhodes. 2014. Canvas on cardboard, oil. 25 x 35 cm.
Simon Kozhin. Marmaris harbor In the evening. Turkey. 2014. Canvas on cardboard, oil. 20 x 40 cm.
Poster
Marmaris harbor In the evening. Turkey. 2014. Canvas on cardboard, oil. 20
Simon Kozhin. Mandraki harbor. Rhodes. Greece. 2014. Canvas on cardboard, oil. 20 x 30 cm.
Poster
Mandraki harbor. Rhodes. Greece. 2014. Canvas on cardboard, oil. 20 x 30 cm
Simon Kozhin. The clouds. Rhodes. Greece. 2014. Canvas on cardboard, oil. 30 x 30 cm.
Poster
The clouds. Rhodes. Greece. 2014. Canvas on cardboard, oil. 30 x 30 cm.
Simon Kozhin. Marmaris Harbour. Turkey. 2014. Canvas on cardboard, oil. 25 x30 cm.
Poster
Marmaris Harbour. Turkey. 2014. Canvas on cardboard, oil. 25 x30 cm.
Simon Kozhin. Symi. Greece. 2014. Oil on canvas. 60 x 90 cm.
Poster
Symi. Greece. 2014. Oil on canvas. 60 x 90 cm.
Simon Kozhin. Sunset. Marmaris. Turkey. 2014. Canvas on cardboard, oil. 18 x 24 cm.
Poster
Sunset. Marmaris. Turkey. 2014. Canvas on cardboard, oil. 18 x 24 cm.
Simon Kozhin. Cloud. Rhodes. 2014. Canvas on cardboard, oil. 25 x 35 cm.
Poster
Cloud. Rhodes. 2014. Canvas on cardboard, oil. 25 x 35 cm.
Simon Kozhin. The heart of Lindos. Rhodes. 2014. Oil on canvas. 60 x 90 cm.
Poster
The heart of Lindos. Rhodes. 2014. Oil on canvas. 60 x 90 cm.
Simon Kozhin. The hills around Kremasti. o. Rhodes. 2014. Canvas on cardboard, oil. 25 x 35 cm.
Poster
The hills around Kremasti. o. Rhodes. 2014. Canvas on cardboard, oil. 25 x
Simon Kozhin. It Is Noon. Yacht. Marmaris. Turkey. 2014. Canvas, oil. 20 x 30 cm.
Poster
It Is Noon. Yacht. Marmaris. Turkey. 2014. Canvas, oil. 20 x 30 cm.
Simon Kozhin. Evening. Taulu Glade . 2015. Canvas on cardboard, oil. 20 x 40 cm.
Evening. Taulu Glade . 2015. Canvas on cardboard, oil. 20 x 40 cm.
Simon Kozhin. Aragonese Castle. 2015. Canvas on cardboard, oil. 30 x 20 cm.
Poster
Aragonese Castle. 2015. Canvas on cardboard, oil. 30 x 20 cm.
Simon Kozhin. Lemons.
Poster
Lemons. 2015. Canvas on cardboard, oil.
Simon Kozhin. View of the citadel. Budva.
Poster
View of the citadel. Budva. Montenegro. 2015. Canvas on cardboard, oil.
Simon Kozhin. Mountain range near Budva.
Poster
Mountain range near Budva. Montenegro. 2015. Canvas on cardboard, oil.
Simon Kozhin. White Cliffs. Forio. Ischia.
Poster
White Cliffs. Forio. Ischia. Italy. 2015. Canvas on cardboard, oil.
Simon Kozhin. Clouds above the river Luh.
Poster
Clouds above the river Luh. 2015. Canvas on cardboard, oil.
Simon Kozhin. St. Stephen. It is noon.
Poster
St. Stephen. It is noon. Montenegro. 2015. Canvas on cardboard, oil.