simonkozhin 639285856 e-mail: info@kozhinart.com
Gallery - Klykovo village
Simon Kozhin. April day. View on Klykovo.
April day. View on Klykovo.
April day. View on Klykovo. 2010. Canvas on cardboard, oil. 20 x 40 cm. Author's collection.